Beyondnet Global

NETWORK SECURITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

A system without any security solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tuy nhiên, việc bảo vệ thông tin hiện nay ở phần lớn các doanh nghiệp đều chưa được quan tâm đúng cách. Ngoài những doanh nghiệp không hề có bất cứ biện pháp bảo mật nào cho hệ thống magj của họ, cũng có không ít doanh nghiệp chỉ tập trung giám sát những yếu tố tác động từ bên ngoài internet đến hệ thống máy tính của mình như sử dụng firewall, ips, ids.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here